Oглас о јавном надметању за давање у закуп површине за постављање билборда за оглашавање и рекламирање

Дана 5.11.2021. године директор Општинске стамбене агенције, на основу чл. 115 став 3. Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина (“Сл. лист општине Врњачка Бања” бр.11/17-пречишћен текст и 18/18), Плана општег распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 72/20 и 25/21) и члана 21. Закона о јавним агенцијама (Службени гласник Републике Србије број, 8/2005, 18/2005-испр. и 47/2018). Текст огласа, као и потребну документацију з аподношење захтева и пријаву можете преузети на линку испод текста.

Оглас

Пријава 

Графички прилог 1

Графички прилог2

Графички прилог 3

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *