ОСА Врњачка Бања

Општинска стамбена агенција основана је 2012.године. Децембра 2016. године, припајањем Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања, постала је њен правни наследник, преузимајући делатности овог јавног предузећа.

Директор Општинске стамбене агенције је Бранислав Бежановић. Седиште Агенције налази се у Врњачкој Бањи, на адреси Војвођанска бр. 3-5.