staye

Значајни пројекти Општинске стамбене агенције

Општинска стамбена агенција се бави планирањем и изградњом кроз израду планских докумената, изградњом и одржавањем путне инфраструктуре и јавне расвете, а има и задатак да управаља изградњом станова намењених социјалном становању на територији општине Врњачка Бања. Од почетка 2017. године  у изради су четири  Плана детаљне регулације ( ,,Грачац-Ромско насеље,,, ,,Центар Грачац,, ,,Х3,, и ,,ТП4,,-туристичка Прочитај више

3 NAMENA-Model

Израда Нацрта плана детаљне регулације “Грачац – Ромско насеље”

Након завршеног раног јавног увида, приступило се изради нацрта Плана детаљне регулације “Грачац – Ромско насеље”.  Оквирна граница Плана  је ромско насеље у Грачацу. Изради плана приступило се у циљу решавања проблема инфраструктурне опремљености, подизања нивоа комуналне хигијене, социјалне укључености и других. Ургентни циљеви израде плана – плански услови за решење: Фекалне канализације Кишне канализације / одводњавање Прочитај више

koncept_2

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ – СТ3

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања огласио је: РАНИ ЈАВНИ Прочитај више

vodopad11

Започета изградња водопада на Чајкином брду

Општина Врњачка Бања 2018. године обележава 150. година бављења туризмом. У сусрет јубилеју у туристичку понуду се уводе и нови садржаји. Један од њих је и изградња водопада на Црквеном брду, чија је изградња у току. Општинска стамбена агенција је израдила пројекат за потребе изградње водопада и реконструкције дела парка на Црквеном брду. Пројектом је предвиђена изградња Прочитај више

staye

Јавна презентација УП уређења стаза на делу Чајкиног брда

Општинска стамбена агенција Општине Врњачка Бања израдила је Урбанистички пројекат уређења стаза на делу Чајкиног брда, са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта. Урбанистичким пројектом обухваћени су делови катастарских парцела 1049/2, 1053/1, 1051 и 831 све у К.О Врњачка Бања. Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне односе, Општинске УправеОпштине Врњачка Бања огласило је јавну презентацију Урбанистичког пројекта. Сва Прочитај више

20160408_120510

Идејни пројекат енергетске санације Дома здравља

Општинска стамбена агенција израдила је Идејни пројекат за извођење радова на енергетској санацији објекта Дома здравља ”Др. Никола Џамић” у Врњачкој Бањи. На к.п бр. 821/1 К.О. Врњачка Бања, на којој се налази објекат Дома здравља, елаборатом енергетске ефикасности утврђено је да објекат не испуњава потребе у смислу рационализације енергије. Овим идејним пројектом предвиђено је извођење Прочитај више

koncept_uredenja1500_Model

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације ЦЕНТАР 1 – Аутобуска станица

Општинска стамбена агенција је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица, објављеној у „Службеном листу општине Врњачка Бања“, бр. 15/17. израдила План детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица.  У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – Прочитај више

stazeee

Инвестиционо одржавање пешачких стаза поред Врњачке реке

Општинска стамбена агенција израдила је идејни пројекат инвестиционог одржавања пешачких стаза поред Врњачке реке. Пројекат подразумева уређење пешачких стаза од извора ”Снежник” до ресторана ”Србија ”, односно стаза које повезују извор ”Снежник” са новом Променадом. У нове пешаче стазе биће уграђене бехатон плоче са бордуром од баштенских ивичњака. Вредност пројекта , који финансира Министарство привреде Прочитај више

3

Пројекат изградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду

Општинска стамбена агенција израдила је идејно решење и главни пројекат иградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду. На кп.бр. 1053/1 КО Врњачка Бања се врши реконструкција саржаја партерног уређења : пешачких стаза, хортикултуре и расвете. У делу испод летње позорнице се дограђује садржај водопада – композиције различитих водених садржаја, са припадајућом инфраструктуром и инсталацијама. Прочитај више

DSC_0391

Почетак радова у улици Копаонички венац

Крајем маја отпочети су радови у ул. Копаонички венац, која се налази у непосредној близини бањског извора Језеро. Овим пројектом предвиђено је асфалтирање деонице дужине 600м. Укупна вредност пројекта износи 3 340 000 динара, а извођач радова је Крушевац пут. Ова деоница је, иако се налази у самом бањском језгру, била у изузетно лошем стању, Прочитај више