Јавна презентација УП уређења стаза на делу Чајкиног брда

Општинска стамбена агенција Општине Врњачка Бања израдила је Урбанистички пројекат уређења стаза на делу Чајкиног брда, са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта. Урбанистичким пројектом обухваћени су делови катастарских парцела 1049/2, 1053/1, 1051 и 831 све у К.О Врњачка Бања.

Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне односе, Општинске УправеОпштине Врњачка Бања огласило је јавну презентацију Урбанистичког пројекта. Сва заинтересована лица могу извршити увид у урбанистички пројекат од 8. до 14.септембра 2017.године сваког радног дана од 7.30 до 15.30 у улици Крушевачка бр.17. (канцеларија 52., трећи спрат)

Оглас

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *