Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка бања

Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 08.12.2017. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 08.12.2017. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања.

Више детаља о конкурсу налази се на нашој страници Јавне набавке или на порталу јавних набавки.

позив за прикупљање понуда

конкурсна документација

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *