staye

Значајни пројекти Општинске стамбене агенције

Општинска стамбена агенција се бави планирањем и изградњом кроз израду планских докумената, изградњом и одржавањем путне инфраструктуре и јавне расвете, а има и задатак да управаља изградњом станова намењених социјалном становању на територији општине Врњачка Бања. Од почетка 2017. године  у изради су четири  Плана детаљне регулације ( ,,Грачац-Ромско насеље,,, ,,Центар Грачац,, ,,Х3,, и ,,ТП4,,-туристичка Прочитај више

3 NAMENA-Model

Израда Нацрта плана детаљне регулације “Грачац – Ромско насеље”

Након завршеног раног јавног увида, приступило се изради нацрта Плана детаљне регулације “Грачац – Ромско насеље”.  Оквирна граница Плана  је ромско насеље у Грачацу. Изради плана приступило се у циљу решавања проблема инфраструктурне опремљености, подизања нивоа комуналне хигијене, социјалне укључености и других. Ургентни циљеви израде плана – плански услови за решење: Фекалне канализације Кишне канализације / одводњавање Прочитај више

3 NAMENA-Model

Обавештење за јавност

Општинска стамбена агенција Врњачке Бање Издаје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т Обавештавају се сви грађани са територије општине Врњачка Бања да је дана 20.фебруара 2019. од 12 часова у Сали Скупштине општине одржана Јавна расправа Нацрта Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019. -2029  Прочитај више

koncept_2

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ – СТ3

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања огласио је: РАНИ ЈАВНИ Прочитај више

vodopad11

Започета изградња водопада на Чајкином брду

Општина Врњачка Бања 2018. године обележава 150. година бављења туризмом. У сусрет јубилеју у туристичку понуду се уводе и нови садржаји. Један од њих је и изградња водопада на Црквеном брду, чија је изградња у току. Општинска стамбена агенција је израдила пројекат за потребе изградње водопада и реконструкције дела парка на Црквеном брду. Пројектом је предвиђена изградња Прочитај више

20171123_143131

Завршена изградња моста у Липови

  Општинска стамбена агенција је израдила пројекат за потребе инвестиционог одржавања моста и приступних саобраћајница у Липови. Овим одржавањем била је обухваћена реконструкција приступних саобраћајница, мостовске конструкције и изградња армирано-бетонског зида. Поред реконструкције моста у Липови, урађена је и реконструкција приступних улица Мике Филиповић и Дејана Петковића у дужини од 178м. Канцеларија за јавна улагања је у овај пројекат инвестирала око 7 Прочитај више

staye

Јавна презентација УП уређења стаза на делу Чајкиног брда

Општинска стамбена агенција Општине Врњачка Бања израдила је Урбанистички пројекат уређења стаза на делу Чајкиног брда, са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта. Урбанистичким пројектом обухваћени су делови катастарских парцела 1049/2, 1053/1, 1051 и 831 све у К.О Врњачка Бања. Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне односе, Општинске УправеОпштине Врњачка Бања огласило је јавну презентацију Урбанистичког пројекта. Сва Прочитај више

STAZA 3

Завршена изградња пешачких стаза поред Врњачке реке

Завршена је изградња пешачких стаза које је у оквиру Програма подршке развоја пословне инфраструктуре, финансирало Министарство привреде Републике Србије. Пројектом, који је израдила Општинска стамбена агенција било је предвиђено  уређење пешачких стаза, две стазе од извора ”Снежник” до ресторана ”Три голубице” и три стазе од ресторана ”Три голубице” до ресторана ”Србија”. Новоизграђеним стазама повезано је шеталиште од Променаде до Прочитај више

20160408_120510

Идејни пројекат енергетске санације Дома здравља

Општинска стамбена агенција израдила је Идејни пројекат за извођење радова на енергетској санацији објекта Дома здравља ”Др. Никола Џамић” у Врњачкој Бањи. На к.п бр. 821/1 К.О. Врњачка Бања, на којој се налази објекат Дома здравља, елаборатом енергетске ефикасности утврђено је да објекат не испуњава потребе у смислу рационализације енергије. Овим идејним пројектом предвиђено је извођење Прочитај више

koncept_uredenja1500_Model

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације ЦЕНТАР 1 – Аутобуска станица

Општинска стамбена агенција је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица, објављеној у „Службеном листу општине Врњачка Бања“, бр. 15/17. израдила План детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица.  У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – Прочитај више