IMG_0204

Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка бања Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 08.12.2017. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 08.12.2017. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка материјала за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку материјала за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања. Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.12.2017. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.12.2017. године са почетком у 14.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу налази Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка за осветљење на Попини

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку и уградњу материјала за осветљење на Попини у Врњачкој Бањи. Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.12.2017. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.12.2017. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу Прочитај више

vodopad11

Започета изградња водопада на Чајкином брду

Општина Врњачка Бања 2018. године обележава 150. година бављења туризмом. У сусрет јубилеју у туристичку понуду се уводе и нови садржаји. Један од њих је и изградња водопада на Црквеном брду, чија је изградња у току. Општинска стамбена агенција је израдила пројекат за потребе изградње водопада и реконструкције дела парка на Црквеном брду. Пројектом је предвиђена изградња Прочитај више