Обавештење за јавност

Општинска стамбена агенција Врњачке Бање

Издаје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

Обавештавају се сви грађани са територије општине Врњачка Бања да је Општинска стамбена агенција израдила Нацрт Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019. – 2029  са Акционим планом 2019. – 2029.

Нацрт стамбене стратегије је објављен на web сајту Општинске стамбене агенције дана 13.02.2019. године. Позивају се сви заинтересовани грађани, организације и институције да изврше увид у документ преко овог сајта или и у просторијама Општинске стамбене агенције (Војвођанска 3) код Маријане Штрбановић. Сугестије и примедбе могу доставти на е-маил direkcijavb@mts.rs као и лично Маријани Штрбановић.

Јавна расправа ће се одржати 20.фебруара 2019. у свечаној сали Скупштине општине Врњачка Бања са почетком у 12 часова где ће јавности бити представљен документ по поглављима са посебним освртом на дефинисаним стратешким приоритетима за спроцвођење стамбене политике у следећих 10 година.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Директор

                                                                        Бранислав Бежановић

Нацрт стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019.-2029.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *