Израда Нацрта плана детаљне регулације “Грачац – Ромско насеље”

Након завршеног раног јавног увида, приступило се изради нацрта Плана детаљне регулације “Грачац – Ромско насеље”.  Оквирна граница Плана  је ромско насеље у Грачацу. Изради плана приступило се у циљу решавања проблема инфраструктурне опремљености, подизања нивоа комуналне хигијене, социјалне укључености и других. Ургентни циљеви израде плана – плански услови за решење:

  1. Фекалне канализације
  2. Кишне канализације / одводњавање
  3. Јавне површине улице
  4. Трасе за водовод, електро и гас
  5. Јавне површине и објекта Клуба Рома
  • Извештај о обављеном раном јавном увиду
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *