Значајни пројекти Општинске стамбене агенције

Општинска стамбена агенција се бави планирањем и изградњом кроз израду планских докумената, изградњом и одржавањем путне инфраструктуре и јавне расвете, а има и задатак да управаља изградњом станова намењених социјалном становању на територији општине Врњачка Бања.

Од почетка 2017. године  у изради су четири  Плана детаљне регулације ( ,,Грачац-Ромско насеље,,, ,,Центар Грачац,, ,,Х3,, и ,,ТП4,,-туристичка понуда), усвојени су Планови детаљне регулације (,,Центар1,,-аутобуска станица, ,,СТ3,,-Стамбено насеље у Липови) као и  измена и допуна Плана генералне регулације Општине Врњачка Бања.

Општинска стамбена агенција израдила је стамбену стратегију Општине Врњачка Бања за период 2019-2029 године  са акционим планом 2019. – 2024. Општи развојни циљ Стратегије треба да доведе до постизања квалитативно бољег стања у области становања.

Током 2017. завршена је изградња (поплочавање новим бехатон коцкама и постављање новог мобилијара-клупе и канта за отпатке) пешачких стаза од ресторана ,,Србија,, до извора ,,Снежник,,. Новоизграђеним стазама повезано је шеталиште од Променаде до извора ,,Снежник,,.

Општинска стамбена агенција израдила је пројекат реконструкције Променаде. Реконструкција је обухватила расвету, замену мобилијара, изградњу фонтане и постављање савремених плоча. У реконструкцију Променаде и изградњу водопада уложено је 110 милиона динара. У години јубилеја (2018.године) завршена је и реконструкција дела парка на Чајкином брду. Општинска стамбена агенција је израдила пројекте за изградњу водопада и уређења дела Чајкиног брда, као и дела парка на Чајкином брду, пројекат санације објекта Дома здравља, пројекте инвестиционог одржавања Замка ,,Белимарковић,, библиотеке ,,Др. Душан Радић,, вртића у Врњцима, кружног тока на Славији и Белог Извора. Израђена је и документација за завршну фазу изградње сале у Новом Селу у оквиру ОШ,,Бане Миленковић,,, урађен је пројекат инвестиционог одржавања за Павиљон у врњачком парку, као и пројекат игралишта на Пахуљици, чија је изградња у току. Такође, Општинска стамбена агенција је урадила пројекат осветљавања спомен парка на Попини, као и расвету која је била предвиђена пројект

У току је израда документације за адаптацију објекта Дома здравља друга фаза, као и пројекта адаптације вртића у Грачацу, реконструкцију и доградњу вртића ,,Колибри,, пројекат реконструкција и адаптација библиотеке ,,Др. Душан Радић,, којим се предвиђа приступ особама са инвалидитетом.

За све горе наведене пројекте Општинска стамбена агенција је била задужена за вршење стручног надзора над извођењем грађевинских и архитектонских радова, као и одабиру боја и одабиру мобилијара  који се најбоље уклопају у амбијенталну целину  Врњачке Бање.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *