Oглас о јавном надметању за давање у закуп површине за постављање билборда за оглашавање и рекламирање

Директор Општинске стамбене агенције Врњачка, на основу чл. 115. став 3. Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина (”Сл.лист општине Врњачка Бања” бр. 11/17 –пречишћен текст и 18/18), Плана општег распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на територији општине Врњачка Бања  („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 72/20, 25/21 и 33/22) и члана 21. Закона о јавним агенцијама (Службени гласник Републике Србије број, 8/2005, 18/2005-испр. и 47/2018), р а с п и с у ј е Оглас о јавном надметању за давање у закуп површине за постављање билборда за оглашавање и рекламирање.

Предмет овог огласа је давање у закуп површине на јавном путу, односно поред тог пута за постављање билборда за оглашавање и рекламирање. Текст огласа, пријаву као и графичке прилоге са локацијама билборда можете преузети на линку испод.

Оглас

Пријава БИЛБОРД

Локација

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *