ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП СТАНОВА ПОСТУПКОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на основу чл. 6, 7, 8. и 9 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупља писмених понуда (Сл.гл.РС бр.24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), чл.7.-12 Одлуке Скупштине oпштине Врњачка Бања о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања односно на којима општина Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења (”Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр.16/14, 17/14, 8/15 i 19/17) и Одлуке Председника општине о покретњу поступка давања у закуп станова (”Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр. 26/17), расписала је Јавни оглас за давање у закуп станова поступком прикупљања писмених понуда

Информације у вези са овим огласом могу се добити на тел.036 601 268 и 612 628 а заинтересованим лицима омогућава се разгледање станова из овог огласа сваког радног дана у периоду од 7 до 15 часова

ОГЛАС

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *