Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка бања за 2018. годину

Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.03.2018.године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања.

Више детаља о конкурсу налази се на нашој страници Јавне набавке или на порталу јавних набавки.

Позив за прикупљање понуда

Конкурсна документација

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *