Расписана јавна набавка за изградњу водопада и реконструкцију дела парка на Црквеном брду

Општинска стамбена агенција је израдила пројекат “Изградње водопада и реконструкције дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи”. Овим пројектом је предвиђена изградња водозахвата, водотокова и водопада са пратећим машинским и електро инсталацијама. Јавном набавком прибављају се хидро, грађевински и електро радови са припадајућим земљаним и зидарским радовима.

Рок за достављање понуда  Општинској стамбеној агенцији  Врњачка Бања је 15.09.2017. год. у 12:00 часова.

Више детаља о конкурсу налази се на нашој страници Јавне набавке или на порталу јавних набавки.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *