3 NAMENA-Model

Општинска стамбена агенција започела израду Стамбене стратегије општине Врњачка Бања

  На основи потребе за израдом новог стратешког документа у области становања Скупштина Општине Врњачке Бање је, на 17. редовној седници одржаној дана 27.07.2018. године, донела  О Д Л У К У бр. 9-368/18 о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања за период од 2019-2029. године. Ова одлука ступа на снагу 4.8.2018.године. Израда стратегије Прочитај више