vodopad11

Јавна набавка- додатни радови

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку радова – додатни радови на реализацији пројекта „Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи” . Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у  складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка без Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка материјала за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку материјала за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања. Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.03.2018. године са почетком у 13.30 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу налази Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка бања за 2018. годину Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.03.2018.године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља Прочитај више