3 NAMENA-Model

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП СТАНОВА ПОСТУПКОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на основу чл. 6, 7, 8. и 9 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупља писмених понуда (Сл.гл.РС бр.24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), чл.7.-12 Одлуке Скупштине oпштине Врњачка Прочитај више