3 NAMENA-Model

Расписана јавна набавка за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција у оквиру својих делатности обавља активности одржавања и изградње јавне расвете, са циљем што веће обухватности територије и становништва у ЈЛС и побољшање квалитета живота успостављањем ефикасног система услуга одржавања постојећег система јавне расвете.  У оквиру својих активности, Општинска стамбена агенција ради на континуираном развоју инфраструктуре јавне расвете као и сталном повећању Прочитај више

staye

Јавна презентација УП уређења стаза на делу Чајкиног брда

Општинска стамбена агенција Општине Врњачка Бања израдила је Урбанистички пројекат уређења стаза на делу Чајкиног брда, са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта. Урбанистичким пројектом обухваћени су делови катастарских парцела 1049/2, 1053/1, 1051 и 831 све у К.О Врњачка Бања. Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне односе, Општинске УправеОпштине Врњачка Бања огласило је јавну презентацију Урбанистичког пројекта. Сва Прочитај више

STAZA 3

Завршена изградња пешачких стаза поред Врњачке реке

Завршена је изградња пешачких стаза које је у оквиру Програма подршке развоја пословне инфраструктуре, финансирало Министарство привреде Републике Србије. Пројектом, који је израдила Општинска стамбена агенција било је предвиђено  уређење пешачких стаза, две стазе од извора ”Снежник” до ресторана ”Три голубице” и три стазе од ресторана ”Три голубице” до ресторана ”Србија”. Новоизграђеним стазама повезано је шеталиште од Променаде до Прочитај више