20160408_120510

Идејни пројекат енергетске санације Дома здравља

Општинска стамбена агенција израдила је Идејни пројекат за извођење радова на енергетској санацији објекта Дома здравља ”Др. Никола Џамић” у Врњачкој Бањи. На к.п бр. 821/1 К.О. Врњачка Бања, на којој се налази објекат Дома здравља, елаборатом енергетске ефикасности утврђено је да објекат не испуњава потребе у смислу рационализације енергије. Овим идејним пројектом предвиђено је извођење Прочитај више

koncept_uredenja1500_Model

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације ЦЕНТАР 1 – Аутобуска станица

Општинска стамбена агенција је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица, објављеној у „Службеном листу општине Врњачка Бања“, бр. 15/17. израдила План детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица.  У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – Прочитај више

IMG_0204

Расписане јавне набавке за јавну расвету

Општинска стамбена агенција у оквиру својих делатности обавља активности одржавања и изградње јавне расвете, са циљем што веће обухватности територије и становништва у ЈЛС и побољшање квалитета живота успостављањем ефикасног система услуга одржавања постојећег система јавне расвете.  У оквиру својих активности, Општинска стамбена агенција ради на континуираном развоју инфраструктуре јавне расвете као и сталном повећању Прочитај више

stazeee

Инвестиционо одржавање пешачких стаза поред Врњачке реке

Општинска стамбена агенција израдила је идејни пројекат инвестиционог одржавања пешачких стаза поред Врњачке реке. Пројекат подразумева уређење пешачких стаза од извора ”Снежник” до ресторана ”Србија ”, односно стаза које повезују извор ”Снежник” са новом Променадом. У нове пешаче стазе биће уграђене бехатон плоче са бордуром од баштенских ивичњака. Вредност пројекта , који финансира Министарство привреде Прочитај више

3

Пројекат изградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду

Општинска стамбена агенција израдила је идејно решење и главни пројекат иградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду. На кп.бр. 1053/1 КО Врњачка Бања се врши реконструкција саржаја партерног уређења : пешачких стаза, хортикултуре и расвете. У делу испод летње позорнице се дограђује садржај водопада – композиције различитих водених садржаја, са припадајућом инфраструктуром и инсталацијама. Прочитај више