Јавне набавкa

Јавна набавка добара јавне расвете за мостове и парковске површине на територији општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара јавне расвете за мостове и парковске површине на територији општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка за израду идејног пројекта реконструкције пратећих садржаја на државном путу IБ реда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова на изради ограде на кп. бр. 1904/5 КО Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова за изградњу јавне расвете на територији Општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге одржавања јавне расвете на територији Општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете на територији Општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка за извођење радова на изградњи јавне расвете на територији Општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка- капитално – инвестиционо одржавање улица и путева на територији општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка за израду техничке документације – Идејни пројекат реконструкције површинске раскрснице улица Цара Душана, Пролетерских бригада и Гаврила Принципа у Врњачкој Бањи 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације за територију општине Врњачка Бања 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка материјала за текуће поправке и одржавање путева 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка материјала за oдржавањe уређаја јавне расвете и семафора 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова за доградњу и ревитализацију полигона на кп. бр. 170/3 КО Врњачка Бања за обуку возача АБЦДЕФ категорије 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документа

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави

Јавна набавка материјала за текуће поправке и одржавање јавне расвете 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова за текуће поправке и одржавање јавне расвете 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка материјала за текуће поправке и одржавање јавне расвете 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова  за  изградњу јавне расвете на територији oпштине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова  за текуће поправке путева на територији oпштине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка – вертикална саобраћајна сигнализација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка- капитално – инвестиционо одржавање улица и путева на територији општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова за текуће поправке путева на територији општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Јавна набавка радова на изградњи јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка- капитално – инвестиционо одржавање улица и путева на територији општине Врњачка Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Набавка радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка- додатни радови на реализацији пројекта „Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи”

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка Бања.

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора

Јавна набавка за набавку материјала за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања.

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора

Јавна набавка за набавку и уградњу материјала за осветљење на Попини у Врњачкој Бањи.

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора

Јавна набавка материјала на изградњи јавне расвете на територији општине Врњачка Бања

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора


Јавна набавка радова “Изградња водопада и реконструкција дела парка на црквеном брду у Врњачкој Бањи” 

Конкурсна документација

Позив

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора


Јавна набавка материјала на изградњи јавне расвете на територији општине Врњачка Бања

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора


Јавна набавка радова на изградњи јавне расвете на територији општине Врњачка Бања

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора


Јавна набавка материјала за изградњу ул. Копаонички венац

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора