Основни подаци

 

 

Назив Општинска стамбена агенција
ПИБ 107947891
Матични број  17831127
Адреса Војвођанска 3-5, Врњачка Бања
Шифра делатности 6810
Подаци о текућем рачуну
Управа за трезор (буџетски рачун) 840-1244664-54
Управа за трезор (рачун сопствених прихода- таксе, обрачуни, услови, закуп) 840-1095668-66
Управа за трезор (депозит) 840-1145804-08
Контакт
телефон  036/612-628
факс  036/622-305
емаил  direkcijavb@mts.rs