Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 34а Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр. и 47/2018), члана 27к Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске стамбене агенције Врњачка Бања бр. 02-2057/22 од 09.12.2022. године, Општинска стамбена агенција Врњачка Бања оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА- Виши сарадник за одржавање путне мреже – текст огласа можете преузети на следећем линку.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *