Општинска стамбена агенција Врњачка Бања расписује јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, ул. Војвођанска 3-5

На основу члана 34а Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр.и 47/2018) и на основу члана 27к Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) Општинска стамбена агенција Врњачка Бања расписје Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места : Самостални стручни сарадник на пословима израдe урбанистичко-просторних планова, инвестиционо техничке документације, инжињерингa, праћења и примене техничких унапређења.

Оглас конкурса можете преузети ОВДЕ.

Please follow and like us: