Инвестиционо одржавање пешачких стаза поред Врњачке реке

Општинска стамбена агенција израдила је идејни пројекат инвестиционог одржавања пешачких стаза поред Врњачке реке. Пројекат подразумева уређење пешачких стаза од извора ”Снежник” до ресторана ”Србија ”, односно стаза које повезују извор ”Снежник” са новом Променадом. У нове пешаче стазе биће уграђене бехатон плоче са бордуром од баштенских ивичњака.

Вредност пројекта , који финансира Министарство привреде Републике Србије, износи око 16,5 милиона динара. Ово је уједно и један од 26 пројеката које Министарство суфинансира у оквиру Програма подршке развоју пословне инфраструктуре.

Please follow and like us: