Идејни пројекат енергетске санације Дома здравља

Општинска стамбена агенција израдила је Идејни пројекат за извођење радова на енергетској санацији објекта Дома здравља ”Др. Никола Џамић” у Врњачкој Бањи.

На к.п бр. 821/1 К.О. Врњачка Бања, на којој се налази објекат Дома здравља, елаборатом енергетске ефикасности утврђено је да објекат не испуњава потребе у смислу рационализације енергије.

Овим идејним пројектом предвиђено је извођење радова на енергетској санацији зграде са пратећим радовима за комплетирање фасаде објекта. Према прорачуну енергетске ефикасности предвиђено је на постојећој фасади додавање још  8цм камене тврдо-пресоване вуне, на свим спољним зидовима објекта. Такође,  предвиђа се замена свих постојећих врата и прозора, као и замена спољашњих венецијанера ролетном са алуминијумским ламелама. Због извођења радова на фасади, предвиђено је и уклањање олучних вертикала и израда нових. Пројектом је предвиђено и санација и финална обрада степеништа и рампи, кречење и замена плафона у ходницима и санитарним чворовима спуштеним плафонима, као и замена постојећих водоводних и канализационих цеви, зидних и подних плочица и демонтажа и монтажа нове санитарне опреме.

Пројектом је предвиђен и машински део који се односи на замену система грејања. Предвиђена је уградња термостатских вентила, хидрауличко балансирање мреже система ценралног грејања и испирање мреже, израда соларног система за загревање санитарне топле воде, као и уградња нове аутоматике и израда система за праћење, контролу и управљање системом централног грејања.

Укупна вредност радова који су предвиђени пројектом је око 108 000 000 динара.

 

Please follow and like us: