Програм пословања

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА За 2017.ГОДИНУ

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ, РАЗВОЈА И УПРАВЉАЊА ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА И ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ