3 NAMENA-Model

Расписане јавне набавке

Општинска стамбена агенција расписала је у марту 2019.године следеће јавне набавке: Јавна набавка- капитално – инвестиционо одржавање улица и путева на територији општине Врњачка Бања (отворени поступак) Јавна набавка за израду техничке документације – Идејни пројекат реконструкције површинске раскрснице улица Цара Душана, Пролетерских бригада и Гаврила Принципа у Врњачкој Бањи (поступак јавне набавке мале вредности) Јавна Прочитај више

3 NAMENA-Model

Општинска стамбена агенција започела израду Стамбене стратегије општине Врњачка Бања

  На основи потребе за израдом новог стратешког документа у области становања Скупштина Општине Врњачке Бање је, на 17. редовној седници одржаној дана 27.07.2018. године, донела  О Д Л У К У бр. 9-368/18 о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања за период од 2019-2029. године. Ова одлука ступа на снагу 4.8.2018.године. Израда стратегије Прочитај више

3 NAMENA-Model

Расписана јавна набавка за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција у оквиру својих делатности обавља активности одржавања и изградње јавне расвете, са циљем што веће обухватности територије и становништва у ЈЛС и побољшање квалитета живота успостављањем ефикасног система услуга одржавања постојећег система јавне расвете.  У оквиру својих активности, Општинска стамбена агенција ради на континуираном развоју инфраструктуре јавне расвете као и сталном повећању Прочитај више

IMG_0204

Расписане јавне набавке за јавну расвету

Општинска стамбена агенција у оквиру својих делатности обавља активности одржавања и изградње јавне расвете, са циљем што веће обухватности територије и становништва у ЈЛС и побољшање квалитета живота успостављањем ефикасног система услуга одржавања постојећег система јавне расвете.  У оквиру својих активности, Општинска стамбена агенција ради на континуираном развоју инфраструктуре јавне расвете као и сталном повећању Прочитај више

3

Пројекат изградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду

Општинска стамбена агенција израдила је идејно решење и главни пројекат иградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду. На кп.бр. 1053/1 КО Врњачка Бања се врши реконструкција саржаја партерног уређења : пешачких стаза, хортикултуре и расвете. У делу испод летње позорнице се дограђује садржај водопада – композиције различитих водених садржаја, са припадајућом инфраструктуром и инсталацијама. Прочитај више

IMG_1516

Реконструкција путева у Врњачкој Бањи

Општинска стамбена агенција, у сарадњи са Општином Врњачка Бања, а преко ЈП “Путеви Србије” завршила је реконструкцију улице 13. октобра (Голубињак) у Липови, дужине 1000 метара, пут на Метињским ливадама дужине 1000 метара и део Јастебачке улице (потез од виле Даница ка центру Метињских ливада) у дужини од 800 метара, улицу Иве Андрића (код винарије Прочитај више

DSC_0391

Почетак радова у улици Копаонички венац

Крајем маја отпочети су радови у ул. Копаонички венац, која се налази у непосредној близини бањског извора Језеро. Овим пројектом предвиђено је асфалтирање деонице дужине 600м. Укупна вредност пројекта износи 3 340 000 динара, а извођач радова је Крушевац пут. Ова деоница је, иако се налази у самом бањском језгру, била у изузетно лошем стању, Прочитај више

asfaltiranje-2

Асфалт у Жичкој улици и Дубоком потоку

Део Жичке улице, у Врњачкој Бањи, првих пролећних дана, добио је асфалтно рухо у дужини од 530 метара. Према речима директора Општинске стамбене агенције, Бранислава Бежановића, средства за реализацију овог пројекта, у вредности од око 3.000.000 динара, обезбеђена су из буџета општине Врњачка Бања, са позиције одржавање путева. “Осим радова у Жичкој улици, у претходним Прочитај више

borjak-1

Нови асфалт у Борјаковој улици

У Борјаковој улици током двадесетог октобарског дана чуло се брујање камиона, багера и ваљкова, а све из разлога, јер су управо ове машине биле потребне да би грађани насеља Врњачка река, добили нов асфалт.       Радове на реконструкцији дела Борјакове улице обишли су Заменик председника Општине Врњачка Бања, Иван Џатић, члан Општинског већа Прочитај више