Јавна набавка материјала за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку материјала за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања.

Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.03.2018. године са почетком у 13.30 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања.

Више детаља о конкурсу налази се на нашој страници Јавне набавке или на порталу јавних набавки.

Позив за прикупљање понуда

Конкурсна документација

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *