Ценовник

Урађен пројекат препарцелације до 10 ари  18.450
Урађен пројекат препарцелације од 10 до 20 ари  36.900
На наредних 10 ари цена се повећава  20%
Урађен пројекат ради нове градње до 5 ари  49.200
Урађен пројекат ради нове градње од 5 до 15 ари  73.800
Урађен пројекат ради нове градње од 15 до 30 ари  98.400
На наредних 10 ари цена се повећава  20%
План детаљне регулације до 1 хектара  492.000
План детаљне регулације до 1 хектара  615.000
План детаљне регулације до 1 хектара  738.000
Преко 5,1 ха цена се увећава  10%
Преко 10 ха цена се рачуна по формули
План генералне регулације до 1 ха  369.000
План генералне регулације од 1,1-3 ха  492.000
План генералне регулације од 3,1-5 ха  615.000
Преко 5,1 ха цена се увећава  10%
Преко 10 ха цена се рачуна по формули
План општег уређења  184.500
План општег уређења  246.000
План општег уређења  307.500
Преко 5,1 ха цена се увећава  10%
Писмене потврде и уверења-текстуални део
Писмене потврде и уверења које садрже и графички део
Обрачун накнаде за грађ,земљиште до 100 м2 (индивидуални)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште од 101-250 м2 (индивидуални)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште од 251-500 м2 (индивидуални)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште преко 501 м2 (индивидуални)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште до 50 м2 (колективни, пословни)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште од 51-100 м2 (колективни, пословни)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште од 101-250 м2 (колективни, пословни)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште од 251-500 м2 (колективни, пословни)
Обрачун накнаде за грађ,земљиште преко 500 м2 (колективни, пословни)
Израда идејног решења по м2 нето грађ.површине (2е/м2)
Израда пројектне документације за инв.одржавање, текуће одржавање, објеката по м2 нето грађ.површине (1.5 е/м2)
 Израда идејног пројекта ИДП по м2 нето грађ.површине (3е/м2)
 Израда главног пројекта ПГД без пројекта за извођење ПЗИ, по м2 нето грађ.површине (7е/м2)
 Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ, по м2 нето грађ.површине (10е/м2)