Расписане јавне набавке за јавну расвету

Општинска стамбена агенција у оквиру својих делатности обавља активности одржавања и изградње јавне расвете, са циљем што веће обухватности територије и становништва у ЈЛС и побољшање квалитета живота успостављањем ефикасног система услуга одржавања постојећег система јавне расвете.  У оквиру својих активности, Општинска стамбена агенција ради на континуираном развоју инфраструктуре јавне расвете као и сталном повећању територије изградњом јавне расвете на територији читаве општине.

Почетком јула, Општинска стамбена агенција је расписала две јавне набавке, за набавку материјала на изградњи јавне расвете на територији општине Врњачка Бања као и набавку радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања. Рок за достављање понуда је 17.07.2017.године у 12 часова у просторијама Општинске стамбене агенције, ул. Војвођанска 3-5.

Више детаља о конкурсу налази се на нашој страници Јавне набавке или на порталу јавних набавки

Please follow and like us: