О  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАРБОЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАСТАВА

Директор Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, на основу чл. 115. став 3. Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина (”Сл.лист општине Врњачка Бања” бр. 11/17 –пречишћен текст и 18/18), Плана општег распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 72/20, 25/21, 33/22 и 9/23) и члана 21. Закона о јавним агенцијама (Службени гласник Републике Србије број, 8/2005, 18/2005-испр. и 47/2018), р а с п и с у ј е

О Г Л А С
О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАРБОЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАСТАВА

ЛОКАЦИЈА

ПРИЈАВА

ОДЛУКА

Please follow and like us: