Општинска стамбена агенција започела израду Стамбене стратегије општине Врњачка Бања

 

На основи потребе за израдом новог стратешког документа у области становања Скупштина Општине Врњачке Бање је, на 17. редовној седници одржаној дана 27.07.2018. године, донела  О Д Л У К У бр. 9-368/18 о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања за период од 2019-2029. године. Ова одлука ступа на снагу 4.8.2018.године. Израда стратегије се поверава Општинској стамбеној агенцији, а рок за њену техничку израду је 4 месеца.

Циљ стратегије је реализација општинске стамбене политике према којој целокупно становништво може уз најрационалнији вид подршке обезбедити станове одговарајуће величине у функционалном окружењу и уз разумне цене. Остваривање доступности становања и расположивости стамбеног фонда уз потпуну правну сигурност ренталног сектора становања и успостављање и даље јачање социјалног становања, базираног на нископрофитним стамбеним организацијама у оквиру јавног сектора и одговарајућим програмима становања; – развој институционалне инфраструктуре и подстицање изградње нових станова и – унапређење управљања и одржавања постојећег стамбеног фонда.

Ради што квалитетније израде овог стратешког документа, позивамо све заинтересоване јавне институције и организације, привреднике и удружења грађана из наведене области са територије општине Врњачка Бања, да поднесу писма заинтересованости за учешће у изради Стамбене стратегије до 15.08.2018. године на е-маил direkcijavb@mts.rs или atanaskovicgoran@gmail.com и поштом на адресу Војвођанска 3-5, Врњачка Бања. Контакт особа је координатор Горан Атанасковић, тел. 036 612 628.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *