ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАРБОЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАСТАВА

Директор Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, на основу чл. 115. став 3. Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина (”Сл.лист општине Врњачка Бања” бр. 11/17 –пречишћен текст и 18/18), Плана општег распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на територији општине Врњачка Бања  („Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 72/20, 25/21, 33/22 и 9/23) и члана 21. Закона о јавним агенцијама (Службени гласник Републике Србије број, 8/2005, 18/2005-испр. и 47/2018), расписује

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАРБОЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАСТАВА

Текст огласа

Пријава

Локација

Одлука

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *