Оглас о јавном надметању за давање у закуп површине за постављање билборда за оглашавање и рекламирање

Дана 8.10.2021. године директор Општинске стамбене агенције, на основу чл. 115 став 3. Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина (“Сл. лист општине Врњачка Бања” бр.11/17-пречишћен текст и 18/18), Плана општег распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама (“Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр.72/20 и 25/21) и члана 21. Закона о јавним агенцијама (Сл гласник РС 8/2005, 18/2005-испр. и 47/2018), расписује Оглас о јавном надметању за давање у закуп површине за постављање билборда за оглашавање и рекламирање.

Предмет овог огласа је давање у закуп површине на јавном путу, односно поред тог пута за постављање билборда за оглашавање и рекламирање. Текст огласа, пријаву као и графичке прилоге са локацијама билборда можете преузети на линку испод.

ОГЛАС

ПРИЈАВА

Графички прилог 1

Графички прилог2

Графички прилог 3

 

Please follow and like us: